Akademik Çalışmalar

 

Öğretim Üyelerimiz, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra yoğun akademik çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Öğretim Üyelerimizin, "Bilgi Güvenliği Mühendisliği" adresli akademik çalışmaları burada verilmektedir.

Öğretim Üyelerimizin diğer akademik yayınlarına, projelerine ve uzmanlık alanlarına kişisel web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

2021

Sağıroğlu. Ş., Demirezen, M. U. (2021). Editörlük, "Yapay Zekâ Ve Büyük Veri Çalışmaları, Siber Güvenlik Ve Mahremiyet", ISBN: 978-625-417-313-4, Nobel Yayınları.

Sağıroğlu. Ş., Yurekten, Ö. (2021). "Siber Güvenlik ve Mahremiyet Odaklı Yapay Zekâ Modelleri ve Uygulamaları",Yapay Zekâ Ve Büyük Veri Çalışmaları, Siber Güvenlik Ve Mahremiyet, ISBN: 978-625-417-313-4, Nobel Yayınları.

Akkaya, Ş., Sağıroğlu. Ş. (2021). "Sağlık Verilerinde Mahremiyet ve Mahremiyet Korumalı Sistemler", Yapay Zekâ Ve Büyük Veri Çalışmaları, Siber Güvenlik Ve Mahremiyet, ISBN: 978-625-417-313-4, Nobel Yayınları.

Al, S., Sağıroğlu. Ş. (2021). "Zeki Saldırı Tespit Sistemleri, Yapay Zekâ Ve Büyük Veri Çalışmaları", Siber Güvenlik Ve Mahremiyet, ISBN: 978-625-417-313-4, Nobel Yayınları.

Şahin, A.B., Güler, İ. (2021). "A Survey of Digital Image Watermarking Techniques Based on Discrete Cosine Transform", International Journal of Information Security Science, Vol.10, No.3, pp.99-110 .

Uctu, G., Alkan, M.Dogru, İ.A., Dorterler, M. (2021). "A suggested testbed to evaluate multicast network and threat prevention performance of Next Generation Firewalls", Future Generation Computer Systems, 124, 56-67.

Kural, T., Sonmez, Y., Dener, M. (2021). "Android Malware Analysis and Benchmarking with Deep Learning",  3rd International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Springer.

Sonmez, Y., Salman, M., Dener, M. (2021). "Performance Analysis of Machine Learning Algorithms for Malware Detection by Using CICMalDroid2020 Dataset", Düzce University Journal of Science & Technology, 9(6), 280-288.

Kural, T., Sonmez, Y., Dener, M. (2021). "Android Malware Analysis and Benchmarking with Deep Learning"-Extended version, Düzce University Journal of Science & Technology, 9(6), 289-302.

Al, S., Dener, M. (2021). "STL-HDL: A new hybrid network intrusion detection system for imbalanced dataset on big data environment", Computers & Security, 110, 1-21.

Okur, C., Dener, M. (2021). "Detection of DOS Attacks Using Machine Learning Methods in Wireless Sensor Networks", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 8(3), 1550-1564.

Gülburun, S., Dener, M. (2021). "Analyzing Performance of Machine Learning Algorithms for Malware Detection in Big Data Platforms", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 8(3), 1536-1549.

Tatar, E.E., Dener, M. (2021). "Anomaly Detection on Bitcoin Values", 6th International Conference on Computer Science and Engineering, IEEE.

Tatar, E.E., Dener, M. (2021). "Wormhole Attacks in IoT Based Networks", 6th International Conference on Computer Science and Engineering, IEEE.

Okur, C., Dener, M. (2021). "Analysis of Handwritten Characters Using Deep Learning Methods", 6th International Congress of Academic Research. 

Ugurlu, M., Orman, A., Dener, M. (2021). "Grid Based Clustering Design and Implementation with Neighborhood Approach in Wireless Sensor Networks", 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Springer.

Ugurlu, M., Doğru, İ., A., Arslan, R., S. (2021). "A new classification method for encrypted internet traffic using machine learning", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 25(9), 2450-2468.

Tok, M.S., Demirci, M. (2021). "Security analysis of SDN controller-based DHCP services and attack mitigation with DHCPguard", Computers & Security, 109.

Tok, M.S., Demirci, M. (2021). "Yazılım Tanımlı Ağlarda Bağlantı Katmanı Keşif Protokolünün İstismarına Dayalı Topoloji Zehirleme Saldırılarının İncelenmesi", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 26 (2), 589-608

Karabudak, R. (2021). "Siber Savunmada Mavi Takım: SOC Kavramı", 8. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 463-470, 2021.

 

2020

Sağıroğlu. Ş., Akleylek, S. (2020). Editörlük, Siber Güvenlik ve Savunma: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar Kitap Serisi 4, ISBN: 978 625 439 024 1, Nobel Yayınları.

Arslan, B., Aksoy, Ç, Sağıroğlu. Ş. (2020). Siber Güvenlik ve Savunma: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar Kitap Serisi 4, Biyometride Yeni Nesil Davranış Modelleme Yaklaşımları, Riskler ve Öngörüler, ISBN: 978 625 439 024 1, Nobel Yayınları.

Güler, H., Sağıroğlu, Ş. (2020). Siber Güvenlik ve Savunma: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar Kitap Serisi 4, Ağ Anomali Tespitinde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanılması ve Sınıflandırılması için Bir Uygulama Örneği, ISBN: 978 625 439 024 1, Nobel Yayınları.

Kanca, A. M., Sağıroğlu, Ş. (2020). Sharing Mechanism of Cyber Threat Information and Samples, V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering, Ankara.

Meral, S., Bülbül, H. İ. (2020). Siber Güvenlik ve Savunma: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar Kitap Serisi 4, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Uygulama Zorlukları, ISBN: 978 625 439 024 1, Nobel Yayınları.

Balcı, D., Karakış, R., Güler, İ. (2020). Tıbbi DICOM Veri Güvenliğinde Hibrit Yöntemlerin Kullanılması, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(2), 1295-1306.

Erkek, İ., Irmak, E. (2020). Siber Güvenlik ve Savunma: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar Kitap Serisi 4, Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin Siber Güveliği, ISBN: 978 625 439 024 1, Nobel Yayınları.

Coşkun, A., Yalpı, H. (2020). İşletim Sistemi Sıkılaştırma Standartlarının Uygulanması ve Denetimi. Balkan 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne.

Dener, M. (2020). "Academic Studies in Engineering Sciences", Smart Campuses and Campus Security, Livre de Lyon, ISBN:978-2-38236-050-7.

Dener, M. (2020). "ENGINEERING AND ARCHITECTURE SCIENCES Theory, Current Research and New Trends/2", Big Data Security, IVPE, ISBN:978-9940-46-054-9.

Dener, M. (2020). "Theory and Research in Engineering", A Model Proposal for Digital Transformation of Cities, Gece Publishing, ISBN:978-625-7243-79-7.

Dener, M. (2020). "Theory and Research in Engineering", Current Studies on Wireless Sensor Networks, Gece Publishing, ISBN:978-625-7243-79-7.

Dener, M. (2020). "Sensor and Gps-Based Wristband Development and Determining the People with Its Contact of the Patient Diagnosed of Coronavirus (Covid-19) with Decision Information System Including Artificial Intelligence Technology", 9th International Scientific Research Congress, Ankara.

Okur, C., Dener, M. (2020). "Detecting IoT Botnet Attacks Using Machine Learning Methods", 13. International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara.

Okur, C., Dener, M. (2020). "Performance Comparison of AODV and DSR Routing Protocols", V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering, Ankara.

Karagöz, M.N., Dener, M. (2020). "Smart Transportation Systems: A Review on Smart Roads", International Congress of Academic Research, Ankara.

 

2019

Sağıroğlu. Ş. (2019). Editörlük, Siber Güvenlik ve Savunma: Standartlar ve Uygulamalar Kitap Serisi 3, ISBN: 978 605 2233 42 9, Grafiker Yayınları.

Sağıroğlu. Ş. (2019). Siber Güvenlik ve Savunma: Standartlar ve Uygulamalar Kitap Serisi 3, Siber Güvenlik Standartları, ISBN: 978 605 2233 42 9, Grafiker Yayınları.

Aktaş, O., Sağıroğlu. Ş. (2019). Siber Güvenlik ve Savunma: Standartlar ve Uygulamalar Kitap Serisi 3, Web Uygulama Zafiyetleri ve Önlemler, ISBN: 978 605 2233 42 9, Grafiker Yayınları.

Özçakmak, B., Sağıroğlu. Ş. (2019). Siber Güvenlik ve Savunma: Standartlar ve Uygulamalar Kitap Serisi 3, WannaCry ve Petya Fidye Yazılımları, ISBN: 978 605 2233 42 9, Grafiker Yayınları.

Arslan, B., Sağıroğlu. Ş. (2019). Siber Güvenlik ve Savunma: Standartlar ve Uygulamalar Kitap Serisi 3, Biyometrik Sistemlerde Güvenlik ve Mahremiyet, ISBN: 978 605 2233 42 9, Grafiker Yayınları.

Sağıroğlu. Ş., Şenol, M. (2019). Editörlük, Siber Güvenlik ve Savunma: Problemler ve Çözümler Kitap Serisi 2, ISBN: 978 605 2233 50 4, Grafiker Yayınları.

Sağıroğlu. Ş. (2019). Siber Güvenlik ve Savunma: Problemler ve Çözümler Kitap Serisi 2, Siber Güvenlik ve Ötesi, ISBN: 978 605 2233 50 4, Grafiker Yayınları.

Akın, M., Sağıroğlu. Ş. (2019). Siber Güvenlik ve Savunma: Problemler ve Çözümler Kitap Serisi 2, Siber Tehditlerde Son Nokta: İleri Düzey Kalıcı Tehditler, ISBN: 978 605 2233 50 4, Grafiker Yayınları.

Uçtu G., Alkan M., Dogru İ. A., Dörterler M. (2019). Perimeter Network Security Solutions: A Survey, 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2019), Ankara, Turkey.

Say, T., Alkan, M., Dörterler, M., Doğru, İ. A. (2019). Docker Konteyner Teknolojisi Üzerine Yapılan Güvenlik Çalışmalarının İncelemesi, 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Turkey.

Gül, E., Yılmaz, E.N. (2019). Log Management With Open Source Tools, International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2019), Ankara, Turkey

Zeybek, M., Yılmaz, E.N. (2019). Nesnelerin İnterneti: Risk Temelli Yaklaşım, Denetişim, 9(19), 73-88.

Zeybek, M., Yılmaz E.N., Doğru, İ.A. (2019). A Study on Security Awareness in Mobile Devices. 2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK), 1-6.

Doğru, İ.A., Dörterler, M., Uyar, E., (2019). Siber Güvenlik ve Savunma: Problemler ve Çözümler Kitap Serisi 2, İnsansız Hava Araçları ve Siber Güvenlik, ISBN: 978 605 2233 50 4, Grafiker Yayınları.

Uğurlu, M., Doğru, İ., A. (2019). A Survey on Deep Learning Based Intrusion Detection System. 4th International Conference on Computer Science and Engineering, Samsun, Turkey, 223-228.

Demirci, S., Yürekten, Ö., Demirci, M. (2019). Siber Güvenlik ve Savunma: Standartlar ve Uygulamalar Kitap Serisi 3, Yazılım Tanımlı Ağlar ve Siber Güvenlik, ISBN: 978 605 2233 42 9, Grafiker Yayınları.

 

 

2018

Sağıroğlu. Ş., Alkan, M. (2018). Editörlük, Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Kitap Serisi 1, ISBN: 978 605 2233 22 1, Grafiker Yayınları.

Sağıroğlu. Ş. (2018). Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Kitap Serisi 1, Siber Güvenlik ve Savunma: Önem, Tanımlar, Unsurlar ve Önlemler, ISBN: 978 605 2233 22 1, Grafiker Yayınları.

Sağıroğlu. Ş., Alkan, M. (2018). Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Kitap Serisi 1, Siber Güvenliğin Temelleri, ISBN: 978 605 2233 22 1, Grafiker Yayınları.

Erol, S.E., Sağıroğlu. Ş. (2018). Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Kitap Serisi 1, Siber Güvenlik Farkındalığı, Farkındalık Ölçüm Yöntem ve Modelleri, ISBN: 978 605 2233 22 1, Grafiker Yayınları.

Sağıroğlu. Ş. (2018). Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Kitap Serisi 1, Siber Güvenlikte Büyük Veri ve Açık Veri Kullanımı, ISBN: 978 605 2233 22 1, Grafiker Yayınları.

Terzi, D.S., Sağıroğlu. Ş. (2018). Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Kitap Serisi 1, Siber Güvenlik için Büyük Veri Yaklaşımları, ISBN: 978 605 2233 22 1, Grafiker Yayınları.

Alkan, M., Doğru, İ.A., Dörterler, M., Urfalıoğlu, R., Sümer, Ç. (2018). Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Kitap Serisi 1, Mobil Cihazlarda Siber Güvenlik, ISBN: 978 605 2233 22 1, Grafiker Yayınları.

Cinar, C, Alkan, M., Dorterler, M, Dogru, İ.A. (2018), A Study on Advanced Persistent Threat, 2018 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (UBMK), 116-121.

Say, T., Alkan, M., Dorterler, M.,  Dogru, İ.A. (2018), CPU Performance Test of A Home Firewall, 2018 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (UBMK), 509-513.

Balcı, D., Karakış, R., Güler, İ. (2018). Hibrit Yöntemlerle Medikal Görüntülerin Güvenliğinin Sağlanması Üzerine Araştırma, International Congress on Engineering and Architecture, 869-877.

Yılmaz, E.N., Gönen, S. (2018). Attack Detection/Prevention System Against Cyber Attack in Industrial Control Systems. Computers & Security, 77, 94-105

Yılmaz, E.N., Doğru, İ.A., Aras, U. (2018, 16-17 Kasım). Analysis of Modbus Protocol Vulnerabilities with ModbusPal Simulator, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu, Ankara.

Erkek, İ., Irmak, E. (2018). Endüstriyel Kontrol Sistemleri ve SCADA Uygulamalarının Siber Güvenliği: Modbus TCP Protokolü Örneği, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6(1), 1-16.

Aydın, A., Doğru, İ. A., Dörterler, M. (2018). Makine öğrenmesi algoritmalarıyla Android kötücül yazılım uygulamalarının tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 1087-1094.

Ulus, H.İ., Demirci, M. (2018). Kurum İçi Saldırıların Tespiti ve Önlenmesi için Sunucu İzleme Uygulaması, GU J Sci, Part C, 6(3): 507-523.

 

 

2017

Say T., Alkan, M., Dogru İ. A., Dörterler M. (2017). Ev ve Ofis Ağına Katılan Cihazların Güvenliğinin Artırılması için Basit Makina Öğrenmesi Yöntemiyle AĞ Geçidi Üzerinde Güvenlik Çözümleri Oluşturulması“, 9. International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTurkey 2017), Ankara, Turkey.

Yılmaz, E. N. , Gönen, S. (21-22 Eylül 2017). Endüstriyel Kontrol Sistemi Çalışanlarında Bilgi Güvenliği Farkındalığı. 1’nci Ulusal Elektrik Enerjisi Dönüşümü Kongresi. Fırat Üniversitesi,  Elazığ.

Yılmaz, E. N., Gönen, S. (21-22 Eylül 2017). 4650 kVA Kurulu Güce Sahip Bir Enerji Dağıtım Sisteminin ETAP Programı ile Analizi. 1’nci Ulusal Elektrik Enerjisi Dönüşümü Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ

Irmak, E., Erkek, İ., Özçelik, M. M. (2017). Experimental Analysis of the Internal Attacks on Scada Systems. Gazi University Journal of Science, 30(4), 216-230

 

2016

Gönen, S., Ulus, H.İ., Yılmaz, E.N. (2016). Bilişim Alanında İşlenen Suçlar Üzerine Bir İnceleme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9 (3), 229-236.

Yılmaz, E. N., Gönen, S. (25-26 Ekim 2016). Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Siber Güvenlik: PLC Güvenliği Üzerine Bir İnceleme. 9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Irmak, E., Erkek, İ. (2016). Adding New Parameters to Attacker Profile by Using Multi Attribute Utility Theory. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 2(2),1–9.

 

2015

Erol, S.E., Ceyhan, E.B., Sağıroğlu, Ş. (2015). Kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir inceleme, 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey), 144-153, Ankara.

Yılmaz, E.N., Ulus, H.İ., Gönen, S. (2015). Bilgi Toplumuna Geçiş ve Siber Güvenlik. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8 (3), 133-146.

Ulus, H.İ., Demirci, M. (2015). Siteler arası komut dizisi (xss) ve sql enjeksiyonu saldırılarına karşı güvenlik önlemlerinin incelenmesi, 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey), 108-115, Ankara.

background image