Açık Erişim Kitaplar
4 March 2021 | 21:40

 

Kitap Adı Link

Siber Güvenlik ve Savunma: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar
Kitap Serisi 4

https://www.bilgiguvenligi.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/BilgiGuvenligiSavunmaKitapSerisi_Cilt_4_Prof.-Dr.-Seref-Sagiroglu.pdf

Siber Güvenlik ve Savunma: Standartlar ve Uygulamalar
Kitap Serisi 3

https://www.bilgiguvenligi.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/siber-guvenlik-cilt-3.pdf

Siber Güvenlik ve Savunma: Problemler ve Çözümler
Kitap Serisi 2

https://www.bilgiguvenligi.org.tr/wp-content/uploads/2019/06/Siber_G%C3%BCvenlik_ve_Savunma_ Kitap_Serisi_2_Problemler_ve_%C3%87%C3%B6z%C3%BCmler.pdf
Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık
Kitap Serisi 1
https://www.bilgiguvenligi.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/Siber-G%C3%BCvenlik-Kitap.pdf
Yapay Zeka ve Büyük Veri: Teknolojiler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar https://yapayzekabuyukveri.org/
Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler https://acikkaynak.gim.org.tr/img/kitap.pdf