Duyurular

ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ yayın hayatına başlamıştır.
Bu derginin amacı; Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

Derginin yazım dili Türkçe’dir.

Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer vermektedir. Dergide; aşağıda verilen konu başlıklarında, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış gözlemsel, deneysel ve teorik çalışmaları ve ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren inceleme, araştırma ve uygulama makalelerine, sosyal mühendislik ve bilişim hukuku konularında literatür incelemelerine ve yorumlamalara, kapsamlı tez özetlerine ve teknik notlara yer verilir. 

Dergi, yılda iki kez sadece elektronik olarak yayımlanır.  Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmakta olup, açık kaynak yaklaşımını benimsemiştir.  “Bilimsel çıktılar ücretsiz paylaşılmalıdır!” yaklaşımıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimizde yapılan yayınlara DOI numarası verilmektedir.

Dergimize http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bgmd/ adresinden erişebilirsiniz. 

Dergimize kayıt yaptıran üyelere yeni makaleler yayımlandığında bilgiler verilmektedir. 

Dergiye, bilgi güvenliği mühendisliği konularında makale kabulü yapılmakla birlikte  daha spesifik olarak aşağıda verilen konularda da yayınlar kabul etmektedir. 

Dergimize yayın göndermenizi veya dergimizi takip etmenizi bekliyoruz.

Selam ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Dergi Editörü