Misyon- Vizyon - Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı
Misyon- Vizyon

Misyon

Program çıktıları kapsamında, öğrencilerimizi bilgi, beceri ve yetenek kazanmaları, teknolojik gelişmeleri takip ederek ülkenin beklentilerini karşılamaları, ülke siber güvenlik ekosistemi ve ekonomisinde önemli bir rol oynamaları için eğitmektir.

Vizyon

Ülke Bilgi Güvenliğine katkı sağlayan ve Uluslararası alanda "Bilgi Güvenliği Mühendisi" yetiştiren programlar arasında yer almaktır.