Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı - Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı