Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı İlk Mezununu Verdi - Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı İlk Mezununu Verdi
14 Şubat 2017 07:51

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının ilk mezunu olan Salih Erdem EROL, Tez Danışmanlığını Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU’nun yaptığı çalışmasında; siber güvenlik farkındalığının ölçülmesi ve arttırılması için yeni bir yaklaşım geliştirdi. Siber güvenlik farkındalığın tanımı, bileşenleri ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaların ülkemizde ve dünyada çok kısıtlı olduğu ve geliştirilen modelin yetenek tabanlı ilk model olduğu, geliştirilen model doğrultusunda farkındalığı dinamik olarak ölçüp raporlayan uygulamalar geliştirilmesine katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.