Başvuru
 
BAŞVURU KRİTERLERİ
Yüksek Lisans Doktora Lisans Sonrası Doktora

ALES ≥70

ALES ≥80

ALES ≥85

Y.Dil ≥60

Y.Dil ≥65

Y.Dil ≥80

Lisans not ort ≥2,7

Lisans not ort ≥3,0

Lisans not ort ≥3,5

Y.Lisans not ort.≥3,0

Referans Mektubu= 2 Adet

Referans Mektubu=2 Adet

Referans Mektubu=2 Adet

Niyet Mek. var

Niyet Mek. var

Niyet Mek. var

Başvuru Kabul Edilen Mezuniyet Lisans Programları
Tüm Mühendislik Fakültesi mezunları kabul edilir. Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Telekomünikasyon, Kontrol Mühendislikleri ve Adli Bilişim mezunları hariç diğer anabilim dalı mezunlarına bilimsel hazırlık programı  uygulanır.

 

Referans mektubu için tıklayınız.